vorige

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uiteen gezet welke persoonsgegevens Stichting Bloemenbureau Holland verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Bloemenbureau Holland, gevestigd en kantoorhoudend te Honselersdijk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41151992 (hierna te noemen: ‘Bloemenbureau Holland’).

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van Bloemenbureau Holland verwerkt
Er worden op verschillende momenten persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website, inlogt via social sites of meedoet aan een prijsvraag. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam en e-mailadres.

2. Doel van de verwerking van de gegevens
Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot een bepaald individu. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

b) Social sites
De gegevens worden gebruikt om het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

c) Prijsvraag
De gegevens worden gebruikt voor communicatie omtrent de prijsvraag.

d) Marktonderzoek
Het (laten) uitvoeren van marktonderzoek, al dan niet na bewerking, verrijking en validatie van de persoonsgegevens van betrokkenen.

e) Wet- en regelgeving
Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

3. Toestemming
Door het gebruik van orchitypes.eu, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Orchitypes.eu en andere websites
Op orchitypes.eu staan een aantal hyperlinks die leiden naar websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

5. Beveiligingsmaatregelen
Wij respecteren de privacy van iedere betrokkene en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis. Verder spannen wij ons naar redelijkheid in om de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maken wij daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

6. Bewerkers
Er kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik worden gemaakt van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van ons, zullen optreden. Met deze bewerker sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via: privacy@bloemenbureauholland.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

8. Cookies
Bij het gebruik van de website kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

9. Deze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Honselersdijk, september 2017